Entryway Lighting

Narrow Options

Abra Pendant
(3)
Abra Pendant Sets, Group of 3 or 5
Abra Pendant Sets, Group of 3 or 5
$1,197 - $1,995
2 sizes
Abra Pendant Sets, Row of 3 or 5
Abra Pendant Sets, Row of 3 or 5
$1,197 - $1,995
2 sizes
Banded Pendant Sets, Group of 3 or 5
Banded Pendant Sets, Group of 3 or 5
$1,497 - $2,595
2 sizes, 5 shapes, 2 shades
(4)
Banded Pendant Sets, Row of 3 or 5
Banded Pendant Sets, Row of 3 or 5
$1,497 - $2,495
2 sizes, 5 shapes, 2 shades
Banded Pendants
Banded Pendants
$449 - $549
5 styles, 2 shades
(8)
Barlow Floor Lamp
Barlow Floor Lamp
$449
2 bases
(2)
Barlow Table Lamp
Barlow Table Lamp
$299
2 bases
(2)
Basketweave Pendant Sets, Group of 3 or 5
Basketweave Pendant Sets, Group of 3 or 5
$1,137 - $1,895
2 sizes, 3 shades
Basketweave Pendant Sets, Row of 3 or 5
Basketweave Pendant Sets, Row of 3 or 5
$1,137 - $1,895
2 sizes, 3 shades
Basketweave Pendants
Basketweave Pendants
$329 - $549
3 sizes, 3 shades
(3)
Capstone Table Lamp
Capstone Table Lamp
$369
2 bases
(3)
Chronicle Wall Sconce
Chronicle Wall Sconce
$349
3 colors
(2)
Clement Table Lamp
Clement Table Lamp
$299
2 bases
Cloak Pendants
Cloak Pendants
$499
2 styles, 2 colors
(9)
Crane Floor Lamps
Crane Floor Lamps
$479 - $529
2 sizes, 3 shades, 3 bases
(22)
Crane Table Lamp
Crane Table Lamp
$299
3 shades, 3 bases
(7)
Duo Table Lamps
Duo Table Lamps
$349 - $399
3 sizes, 3 shades, 2 bases
(24)
Element Disc™ LED Table Lamps
Element Disc™ LED Table Lamps
$419 - $499
2 styles, 2 bases, 3 colors
(10)
Element Disc™ LED Wall Sconce
Element Disc™ LED Wall Sconce
$379 - $389
2 sizes, 3 colors
(4)
Elise Table Lamps
Elise Table Lamps
$130 - $165
2 sizes
(64)
Formline Table Lamps
Formline Table Lamps
$149 - $249
2 sizes, 3 shades
(5)
Galen Flushmount Ceiling Light
Galen Flushmount Ceiling Light
$329 - $349
2 sizes
(1)
Glow Pendant Sets, Group of 3 or 5
Glow Pendant Sets, Group of 3 or 5
$1,197 - $2,095
2 sizes, 4 shapes
(5)
Glow Pendant Sets, Row of 3 or 5
Glow Pendant Sets, Row of 3 or 5
$1,197 - $1,995
2 sizes, 4 shapes
(10)
Glow Pendants
Glow Pendants
$349 - $449
4 shapes
(18)
Grace Table Lamps
Grace Table Lamps
$449 - $479
2 sizes, 2 shades, 4 bases
(17)
Haddie Table Lamp
Haddie Table Lamp
$329
2 bases
(1)
Helene LED Flushmount Ceiling Lights
(1)
Helene Pendant
(2)
Herringbone Pendant Sets, Group of 3 or 5
Herringbone Pendant Sets, Group of 3 or 5
$1,137 - $1,895
2 sizes, 7 shades
Herringbone Pendant Sets, Row of 3 or 5
Herringbone Pendant Sets, Row of 3 or 5
$1,137 - $1,895
2 sizes, 7 shades
Herringbone Pendants
Herringbone Pendants
$329 - $549
3 sizes, 7 shades
(5)
Horizon™ LED Table Lamp
(10)
Humboldt Chandeliers
New Humboldt Chandeliers
$999 - $2,199
3 sizes, 2 shades
Lantern Floor Lamp
Lantern Floor Lamp
$329 - $349
3 shades, 2 bases
(33)
Lantern Wall Sconce
Lantern Wall Sconce
$299 - $319
3 shades, 2 bases
(10)
Luster Pendant Sets, Group of 3 or 5
Luster Pendant Sets, Group of 3 or 5
$1,347 - $2,245
2 sizes, 4 shapes
(3)
Luster Pendant Sets, Row of 3 or 5
Luster Pendant Sets, Row of 3 or 5
$1,347 - $2,245
2 sizes, 4 shapes
Luster Pendants
Luster Pendants
$399
3 shapes
(5)
Monarch Table Lamps
Monarch Table Lamps
$199 - $299
2 sizes, 2 shades, 3 bases
(17)
Nolo Table Lamp
Nolo Table Lamp
$399
2 bases
Olen Table Lamp
Olen Table Lamp
$479
2 bases
Orikata Acorn Pendants
Orikata Acorn Pendants
$329 - $379
2 sizes
Orikata Teardrop Pendants
Orikata Teardrop Pendants
$329 - $379
2 sizes
(1)
Parks Table Lamp
Parks Table Lamp
$399 - $449
3 woods
(4)
Quentin Table Lamp
Quentin Table Lamp
$349
2 shades, 2 bases
(1)
Rayas Striped Table Lamp
Rayas Striped Table Lamp
$499
2 colors
(13)
Reach Table Lamps
New Option Reach Table Lamps
$429 - $529
2 sizes, 2 colors
(1)
Ribbon Pendant Sets, Group of 3 or 5
Ribbon Pendant Sets, Group of 3 or 5
$1,137 - $1,895
2 sizes, 3 shades
Ribbon Pendant Sets, Row of 3 or 5
Ribbon Pendant Sets, Row of 3 or 5
$1,137 - $1,895
2 sizes, 3 shades
Ribbon Pendants
Ribbon Pendants
$329 - $549
3 sizes, 3 shades
(5)
Serena Table Lamp
Serena Table Lamp
$369
3 bases
(11)
Simone Table Lamp
Simone Table Lamp
$199
2 shades, 4 bases
(14)
Sky Pendant Sets, Group of 3 or 5
Sky Pendant Sets, Group of 3 or 5
$1,047 - $1,745
2 styles, 4 shapes, 4 shades
(6)
Sky Pendant Sets, Row of 3 or 5
Sky Pendant Sets, Row of 3 or 5
$1,047 - $1,745
2 styles, 4 shapes, 4 shades
(5)
Sky Pendants
Sky Pendants
$299
3 shapes, 4 shades
(15)
Smokebush Pendant Sets, Group of 3 or 5
Smokebush Pendant Sets, Group of 3 or 5
$1,137 - $1,895
2 sizes, 8 shades
(1)
Smokebush Pendant Sets, Row of 3 or 5
Smokebush Pendant Sets, Row of 3 or 5
$1,137 - $1,895
2 sizes, 8 shades
Smokebush Pendants
Smokebush Pendants
$329 - $549
3 sizes, 8 shades
(10)
Soria Table Lamp
Soria Table Lamp
$399
2 bases
(3)
Studio Flushmount or Semi-Flushmount Round Ceiling Light
Studio Flushmount or Semi-Flushmount Round Ceiling Light
$189 - $199
2 sizes, 2 shade colors
(30)
Studio Rectangular Pendants
Studio Rectangular Pendants
$249
2 shade colors
(10)
Studio Round Pendants
Studio Round Pendants
$199 - $219
2 sizes, 2 shade colors
(44)
Swift Pendant Sets, Group of 3 or 5
Swift Pendant Sets, Group of 3 or 5
$747 - $1,245
2 styles, 4 shapes, 2 shades
Swift Pendant Sets, Row of 3 or 5
Swift Pendant Sets, Row of 3 or 5
$747 - $1,245
2 styles, 4 shapes, 2 shades
Swift Pendants
Swift Pendants
$199
3 shapes, 2 shades
(8)
Tiles Pendant Sets, Group of 3 or 5
Tiles Pendant Sets, Group of 3 or 5
$1,137 - $1,895
2 sizes, 3 shades
Tiles Pendant Sets, Row of 3 or 5
Tiles Pendant Sets, Row of 3 or 5
$1,137 - $1,895
2 sizes, 3 shades
Tiles Pendants
Tiles Pendants
$329 - $549
3 sizes, 3 shades
(5)
Tolomeo Table Lamp
Tolomeo Table Lamp
$380 - $390
3 colors
(26)
Waltz Pendants
Waltz Pendants
$349 - $549
3 sizes
(1)
Zinnia Pendant Sets, Group of 3 or 5
Zinnia Pendant Sets, Group of 3 or 5
$1,137 - $1,895
2 sizes, 3 shades
Zinnia Pendant Sets, Row of 3 or 5
Zinnia Pendant Sets, Row of 3 or 5
$1,137 - $1,895
2 sizes, 3 shades
Zinnia Pendants
Zinnia Pendants
$329 - $549
3 sizes, 3 shades
(3)